Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2022/2023

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

Pozrieť: TU

Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2021/2022

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2020/2022.

Pozrieť: TU

Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2020/2021

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2020/2021.

Pozrieť: TU

Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2019/2020

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2019/2020.

Prezrieť: TU

Vyhodnocovacia správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy v školskom roku 2018/2019

Dokument obsahuje okrem vyhodnocovacej správy aj rozpis zamestnancov a ich vzdelávanie v školskom roku 2018/2019.

Prezrieť: TU