Z dejín školy

Základná umelecká škola Mozartova s výtvarným a literárno-dramatickým odborom v Trnave vykonáva svoju činnosť 32 rokov. Vznikla roku 1961, v tom čase bola Ľudovou školou umenia s hudobným, výtvarným, tanečným a literárno-dramatickým odborom. Do podoby samostatnej školy s výtvarným a literárno-dramatickým odborom sa vyprofilovala v roku 1991. Počas svojej existencie sídlila v niekoľkých budovách v Trnave: 1991-1994 na Hviezdoslavovej ulici, 1994-2001 na Hodžovej ulici (v tomto období Literárno-dramatický odbor pracoval v priestoroch bývalého Domu ČSSP na Hlavnej ulici), 2001-2008 v historickej budove Adalbertina na Hollého ulici, spoločne so Súkromným tanečným konzervatóriom Dušana Nebylu, Súkromnou ZUŠ pri štúdiu baletu Dušana Nebylu a Materskou škôlkou, pôvodne špecializovanou na tvorivú dramatiku. Z centra mesta, kde sa dobre aklimatizovala, bola opäť presťahovaná, tento krát do bývalej budovy Základnej školy na Mozartovej ulici, v ktorej časti sídli od októbra 2008 do súčasnosti.

Sídlo školy