Smernica o slobodnom prístupe k informáciám

Smernica o slobodnom prístupe k informáciám podľa zákona č.211/2000 Z.Z.

viac info: smernica