Pedagógovia školy

Mgr. art. Miroslav Trubač, ArtD. – riaditeľ školy (pedagóg výtvarný odbor)

2016–2021 –Vysoká škola výtvarných umení – doktorandské štúdium
2005 – 2011 – Vysoká škola výtvarných umení – katedra Socha, objekt, inštalácia
2001 – 2005 – Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru – odbor kameňosochárstvo

Mgr. art. Katarína Horváthová (pedagóg výtvarný odbor)

1995 – 2001 – Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava, katedra Grafika iné média, ateliér KR.E.S.BA
1989 – 1993 – Škola úžitkového výtvarníctva J. Vydru, Bratislava, textilné výtvarníctvo

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD. (pedagóg výtvarný odbor)

2013-2017 – doktorandské štúdium Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave pod vedením doc. Jána Hoffstädtera a Mgr. Ľubice Belohradskej
1987-1993 – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, katedra Sochárstva at. prof. Juraja Meliša
1985-1987 – Pedagogická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Prešove, odbor výtvarná výchova a slovenský jazyk
1980-1984 – Strednej umelecko-priemyselnej škole v Kremnici odbor reštaurovanie štukovej výzdoby a nástenných malieb

Mgr. Helena Migrová (pedagóg výtvarný odbor)

1998 – 2000 – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Výtvarná výchova – magisterské štúdium
1991 – 1994 – Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra, Výtvarná výchova – bakalárske štúdium
1977 – 1981 – Stredná umeleckopriemyselná škola, Bratislava, propagačná grafika

Mgr. Michaela Šoková (pedagóg výtvarný odbor)

2013 – 2015 – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Magisterské štúdium: Pedagogika výtvarného umenia
2010 – 2013 – Trnavská univerzita v Trnave, Pedagogická fakulta, Bakalárske štúdium: Animácia výtvarného umenia
2006 – 2010 – Stredná umelecká škola scénického výtvarníctva v Bratislave, Odbor: Scénická dekoračná tvorba a reprodukčná maľba

Mgr. art. Petra Sabová (pedagóg literárno-dramatický odbor)

2009 – 2014 – Akadémia umení Banská Bystrica, Fakulta dramatických umení, odbor herectvo doc. Jan Přeučil