„Základná umelecká škola – škola ciest k umeniu – nedláždená ulička napájajúca sa na jantárovú cestu s tovarom vzácnejším ako jantár.“

Základná umelecká škola v Trnave je vlajkovou loďou výchovy a vzdelávania vo výtvarnom odbore, kultivovania a tríbenia, cizelovania vkusu, umeleckého názoru a nielen detí, či mladých ľudí, a nielen z Trnavy. Spolu s literárno-dramatickým odborom vychováva k láske k umeniu všeobecne, a tak v širších súvislostiach aj k ušľachtilým a mravným hodnotám humanizmu. Rovnaký je však aj jej podiel na príprave žiakov a študentov na štúdium na stredných a vysokých školách umeleckého, ale aj technického charakteru. Celý školský rok je večným svetlom na palete, ktoré po prázdninách povstáva ako Fénix z popola, opúšťa prístav a pláva do súostrovia detstva, fantázie a umenia ako korzár. V dnešnom svete zostalo z neho len torzo z torza a naň je posádka pripravená ukázať cestovateľom: „vidím zem!“