Počet žiakov

Školský rok 2023/2024

Počet žiakov po 15.9.2023 je 318.