Galéria

Mestu a umeniu - výstava z tvorby žiakov ZUŠ v kaplnke západného krídla radnice, Trnava 2018

22. trnavská PechaKucha venovaná absolventom ZUŠ

20. medzinárodný festival kresby Zabrze 2017

Vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru v DS Šelpice

Záverečné vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru

19. medzinárodný festival kresby Zabrze 2016

Kresba podľa živého modelu/príprava na 19. medzinárodný festival kresby Zabrze 2016

"Setkání s umění" Břeclav 2016

Slávnosti ruží 2016, kaštiel Dolná Krupá

Obrazáreň pri Dóme, Bratislava 2015

„Setkání s uměním“ Břeclav 2015

18. medzinárodný festival kresby Zabrze 2015

Jazykový kvet - krajské semifinále celoslovenskej jazykovej súťaže (poézia, próza, dráma)

"Inakosť - habadej nápadov", výstava západné krídlo radnice 11.12.2014 - 27.1.2015

"Setkání s uměním", Břeclav 2014