Pedagógovia

Mgr. art. MIROSLAV TRUBAČ, ArtD., riaditeľ školy
0918 43 73 21
033 323 66 92
miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk
pedagóg VO

Mgr. art. KATARÍNA HORVÁTHOVÁ
katarina.horvathova@zusmo.trnava.sk
pedagóg VO

Mgr. art. ĽUBOMÍR PURDEŠ, ArtD.
lubomir.purdes@zusmo.trnava.sk
pedagóg VO

Mgr. HELENA MIGROVÁ 
helena.migrova@zusmo.trnava.sk
pedagóg VO

 Mgr. MICHAELA ŠOKOVÁ    
michaela.sokova@zusmo.trnava.sk
pedagóg VO

Mgr. art. PETRA SABOVÁ
petra.sabova@zusmo.trnava.sk
pedagóg LDO