Talentové skúšky

Talentové prijímacie skúšky 2024 ONLINE

Prihlásiť online sa môžete stiahnutím prihlášky na štúdium a čestného vyhlásenia (nižšie) a obe vyplnené tlačivá pošlite na mail Mgr. art. Miroslav Trubač, ArtD., riaditeľ školy: miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk. Podpísané originály oboch tlačív si prosím uschovajte a predložte vedeniu školy najneskôr do 15. septembra 2024. O prijatí vášho dieťa budete informovaní doporučeným listom.

Na stiahnutie: prihláška na štúdium a tlačivo čestné vyhlásenie