Talentové skúšky

Talentové prijímacie skúšky 2024

Talentové prijímacie pohovory sa konajú v termíne 23. – 24.5.2024 v čase od 14:00 do 18:00 v budove školy na Mozartovej ulici 10 v Trnave. Naďalej sa budete môcť prihlásiť online, stiahnutím prihlášky na štúdium a čestného vyhlásenia (nižšie). Obe vyplnené tlačivá pošlite na mail Mgr. art. Miroslav Trubač, ArtD., riaditeľ školy: miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk. najneskôr do 15. septembra 2024. O prijatí vášho dieťa budete informovaní doporučeným listom.

Na stihnutie: prihláška na štúdium a čestné vyhlásenie

Talentové prijímacie skúšky 2024

Talentové prijímacie pohovory sa konajú v termíne 23. – 24.5.2024 v čase od 14:00 do 18:00 v budove školy na Mozartovej ulici 10 v Trnave. Naďalej sa budete môcť prihlásiť online, stiahnutím prihlášky na štúdium a čestného vyhlásenia (nižšie). Obe vyplnené tlačivá pošlite na mail Mgr. art. Miroslav Trubač, ArtD., riaditeľ školy: miroslav.trubac@zusmo.trnava.sk. najneskôr do 15. septembra 2024. O prijatí vášho dieťa budete informovaní doporučeným listom.

Na stiahnutie: prihláška na štúdium a tlačivo čestné vyhlásenie