Predmety literárno-dramatický odbor

Dramatická príprava

Dramatika a slovesnosť

Práca v súbore

Prednes

Pohyb

Individuálna príprava na štúdium