Mestu a umeniu – výstava z tvorby žiakov ZUŠ v kaplnke západného krídla radnice, Trnava 2018