Vystúpenie žiakov literárno-dramatického odboru v DS Šelpice