Kresba podľa živého modelu/príprava na 19. medzinárodný festival kresby Zabrze 2016