Ekonomické oddelenie

MICHAELA PEKÁRKOVÁ, ekonómka školy
033 323 66 93

michaela.pekarkova@zusmo.trnava.sk
IČO 37836528 / DIČ 2021622999 (nie sme platcami DPH)