Otvorená výstava

Otvorená výstava

Miesto: Kino Hviezda, Paulínska ul. č. 1, 91701 Trnava

Termín: 26.5. – 25.8.2023

Čo čakať: umelecká prezentácia žiakov ZUŠ s výtvarným a literárno-dramatickým odborom, Mozartova 10, 91708 Trnava

OTVORENÁ VÝSTAVA – ako naznačuje samotný názov výstavy je jej zámerom otvoriť okno do sveta školy pre možnosť nakuknutia do jej života, atmosféry a spôsobu fungovania.

Inšpiráciou pri kreovaní názvu výstavy pohrávajúceho sa s významom slov oscilujúcich medzi otvorením výstavy a priestorom, v ktorom sa nachádza je teda samotný priestor foyeru Kina Hviezda – presklený, opticky otvorený priestor, ktorý pomyselne spája interiér s exteriérom a prirodzene volá okoloidúceho návštevníka, aby do neho vstúpil.

Hra so slovnými významami v názve sa analogicky objavuje aj v samotnej architektúre výstavy. Divák sa stretne na jednom mieste s hotovými výtvarnými prácami žiakov, ale aj s fotografickými obrazmi priestorov školy, kde vystavené výtvarné práce vznikali. Ilúzia otvoreného ateliéru – otvorenej školy pozýva a vťahuje do svojho kreatívneho sveta plného farieb, ceruziek, hliny a všakovakého inšpiratívneho materiálu, ktorý je prvotným katalyzátorom v začiatkoch kreatívneho bádania a skúmania. Výstava okrem vnímania statických vizuálnych výtvarných výstupov žiakov výtvarného odboru školy prináša aj zvuk a pohyb vo forme divadelných predstavení žiakov literárno-dramatického odboru.

Návštevník takto môže blúdiť na výstave pomyselnými útrobami školy. Jeho úloha však nekonči len pri vnímaní a obdivovaní výtvarných prác žiakov školy, rovnako sa môže aktívne zapojiť a stať sa súčasťou „otvorenej výstavy“, tým že zaznamená svoj nápad. Nápad nakreslí a následne uloží do pripravenej police, tak ako si žiaci školy archivujú svoje práce počas školského roka.

Nebojte sa vstúpiť, máme OTVORENÉ!